Skontaktuj się z nami

 
 • Takeda Pharma Sp. z o.o.

  ul. Prosta 68

  00-838 Warszawa, Polska

 • Telefon

  +48 22 608 13 00 / -01

 • Fax

  +48 22 608 13 03

 • Nip: 526 28 68 535, BDO: 000015530, KRS: 0000237611

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesyłanych wiadomości. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszanie działań niepożądanych i reklamacji jakościowych

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: + 48 735 227 575